Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Výprava do tajů zabezpečovacích zařízení na železnici u nás

V následujícím příspěvku a snad i v několika dalších, se vám milí vlakoví nadšenci pokusíme objasnit něco z alchymie zabezpečení jízd vlaků. V tomto příspěvku se podíváme na

ELEKTROMECHANICKÉ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Je zdokonalením mechanických ústředních stavědel. Návěstidla jsou závislá na polohách výhybek a výkolejek ve vlakových cestách a jsou vyloučeny všechny současně zakázané vlakové cesty (o tom co je a jak se staví vlaková cesta si povíme později).Každá stanice s tímto zařízením má dva typy stavědlových přístrojů-výhybkářský a řídící. Závislosti mezi výhybkářským a řídícím přístrojem jsou zajišťeny pomocí hradlových závěrů.

Hradlové závěry - přenášejí závislosti mezi řídícím a výhybkářským přístrojem, nebo mezi prvky v kolejišti a příslušným stavědlovým přístrojem elektrickou cestou.Ve vlastním přístroji provádějí mechanické závislosti.

Hradlové závěry na střídavý proud – uzavírají se proudem, který se vyrábí otáčením kliky induktoru a vybavují se také proudem z induktoru závislostního přístroje. Každý hradlový závěr na střídavý proud má ještě druhý závěr Když se jeden uzavírá, druhý se uvolňuje. Hradlový závěr na střídavý a stejnosměrný proud – uzavírají se proudem střídavým z induktoru, ale uvolňují se proudem stejnosměrným z místní baterie. Nemají spolupracující závěr.

Činnost hradlového přístroje na střídavý proud – Uzavírání závěru – Stlačením hradlového tlačítka dojde k posunu tlačné tyče a na ní připevněného rámečku. Rámeček přidržoval kruhovou výseč nad ním, v horní poloze, protože výseč má na zadní straně kolíčky, které do rámečku zasahují.Pohyb tlačné tyče se pomocí záběrné příčky přenese na závěrnou tyč a ta se také posune dolů. V horní části tyče je výčnělek, který svým posunem sklopí závěrnou západku, která svým posunem projede výřezem osy kruhové výseče. Pohyb kruhové výseče (změna barvy clonek) je omezen zdržovadly, které se pohybují otáčením kliky induktoru, který vyrábí proud pro elektromagnet. Otočením výseče zůstane západka ve sklopené poloze. To díky otočení osy vybrané kruhové výseče. Po změně barvy clonky a tedy i přetočení kruhové výseče můžeme pustit hradlové tlačítko. Hradlový uzávěr je uzavřen.

Uvolňování – Závěr se uvolňuje uzavřením závislého závěru. Proud pro jeho uvolnění je vyráběn induktorem závislého přístroje.Běhěm uzavírání závislého závěru se překládá kotva elektromagnetu uvolňovaného závěru, čímž se překládá i zdržovadlo. Protože je kruhová výseč tlačena rámečkem tlačné tyče do horní polohy, otáčí se výseč zpět nahoru. Jakmile se dostatečně otočí osa kruhové výseče, závěrná západka projede kolem, vrátí se do základní polohy. Tím došlo k uvolnění zádržné tyče a pod ní umístěné závěrné tyče. Uvolnění je doprovázeno rázným cvaknutím. Při pohybu zádržné tyče došlo zároveň k posunu vodící příčky, která uvolní pojistnou západku. Hradlový závěr je uvolněn.

Návěstní hradlo – protože výpravčí musí mít hlavní návěstidlo pod kontrolou, slouží návěstní hradlo k jeho uvolňování pro každou vlakovou cestu jednotlivě. Je to hradlový závěr na střídavý proud.

Barvy clonek: Červená – návěstidlo zajištěno

Bílá: návěstidlo uvolněno

Popis obsluhy takového zařízení: Výpravčí posune posunový knoflík z nulové polohy na požadovanou kolej. Pak přeloží směrový závěrník do polohy vjezd (proti směru jízdy), tímto došlo k zapevnění posuvného knoflíku a znemožnění přeložení směrového závěrníku opačného zhlaví pro vjezd na stejnou kolej. Pak výpravčí obslouží vjezdové návěstní hradlo, čímž si mechanicky zapevní směrový závěrník a současně uvolní vjezdové návěstní hradlo na výhybkářském přístroji. Clonky obou hradel se změní z červené na bílou.

Pak oznámí číslo koleje na kterou se bude stavět vlaková cesta. Stiskne tedy zvonkové tlačítko nad závěrem výměn a zatočí induktorem. To se projeví na výhybkářském přístroji cinknutím a vypadením západky zvonku a na číselníku číslem koleje. Signalista ověří číslo koleje na číselníku s číslem v telefonickém rozkaze a souhlasí li, potvrdí jej krátkým cinknutím hradlového zvonku. Na řídícím přístroji tedy vypadne klapka zvonku nad tlačítkem, které výpravčí obsluhoval. Signalista postaví výměny a závorníky do požadované polohy a přeloží kolejový závěrník pod políčkem s číslem koleje. Tím zkontroluje postavení všech pák. Pak signalista přestaví vjezdové návěstidlo do polohy dovolující jízdu.

Jakmile vlak vstoupí na izolovanou kolej, změní se clonka hradlového relé z bílé na červenou. Vybaví se hradlová zarážka a její clonka se změní na bílou. Poté může signalista opět vrátit návěstidlo do polohy stůj.

Nyní jsme si v kostce vysvětlili jak fungují původní typy zabezpečovacího zařízení. Postupně se pokusíme projít tímto odvětvím železnice.

Autor: Kamil KYZLINK

Copyright © 2009 l Design by Smajlenka