Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

29.3.08 Návštěva veletrhu Model Brno

V sobotu 29. března jsme s částí výjezdního týmu OS Yore navštívili zajímavou expozici na brněnském výstavišti. K vidění tam bylo dost a dost, ale my jeli za historií železnice, i když trošku v menším provedení. Mnozí lidé neví, že parní lokomotivy nejsou vidět jen při nostalgických jízdách, ale i modeláři hojně využívají parního pohonu k tomu, aby přiblížili co nejvíce svá kolejová vozidla realitě. Zdá se vám to nemožné?
Skutečné parní stroje v železničním modelářstvíŽelezniční modely se v současnosti vyrábějí v převážné většině s elektrickým pohonem. Elektromotorek může být dostatečně výkonný i při miniaturních rozměrech, takže modely jsou dobře provozovatelné na domácích modelových kolejištích. Pro docílení co největší iluze skutečnosti jsou modely v posledních letech vybavovány digitálními zvukovými moduly a v případě parních lokomotiv i kouřovými generátory.

Poněkud zvláštní kategorií jsou však modely parních lokomotiv, které pohání skutečná pára ve skutečném parním stroji. Takové modely elektronický zvuk nebo parafínový kouřič nepotřebují. Parní pohonné jednotky modelů jsou značně náročné na výrobu, protože malé rozměry stroje dávají jen malý výkon. Z bezpečnostních důvodů se také pracuje jen s malými tlaky páry. Modely na skutečnou páru, pro které se užívá pojem »živý« nebo »skutečný« parní model, jsou konstruovány nejen šikovnými modeláři, ale jsou vyráběny i průmyslově.

Modely pro provoz na zahradní železnici:
Mezi provozovateli železničních modelů jsou nejrozšířenější modely ve velikosti 1 a 2 (měřítka 1:32 a 1:22,5) na modelovém rozchodu 45 mm. Modely jsou celokovové, mají kotel většinou s plynovým topením a řízení modelu je zabezpečeno servopohony s RC ovládáním. Vzhledem ke svým vlastnostem jsou určeny především pro provoz ve venkovním prostředí - tedy zejména na zahradních kolejištích. RC parní model je umění nejen postavit, ale i provozovat. Na veletrhu Modely Brno bude umístěno velké předváděcí kolejiště, kde bude v ukázkovém provozu kolem deseti RC modelů parních lokomotiv, které budou předvádět modeláři z celé České republiky.

Modely pro parkové železnice:
Zcela zvláštní kategorií jsou modely s personální obsluhou. Jde o modely velikosti 5 a 7, které jsou provozovány na rozchodu 127 nebo 184 mm. Modely jsou podle skutečného rozchodu předloh v měřítku 1:11 až 1:4. Majitel modelu přímo sedí na obslužném vagonu a osobně model řídí. Na dalších vagonech se pak mohou vést i další spolucestující. Modely jsou samozřejmě vzhledem ke svým rozměrům značně těžké. Hmotnosti se pohybují od 50 do 200 kg, jsou však i modely těžší, ty jsou však již za hranicí přepravitelnosti. Parní lokomotivy mají většinou topení skutečným uhlím, takže zacházení s modelem je stejné, jako se skutečnou parní lokomotivou. Z tohoto hlediska jde o mimořádně atraktivní modely. Ve velikosti 5 a 7 jsou provozovány i modely motorových a elektrických lokomotiv. Ty mají zpravidla bateriový pohon. Některé modely motorových lokomotiv jsou vybaveny i skutečným spalovacím motorem. Na veletrhu Modely Brno budou poprvé na výstavě v České Republice tyto »přerostlé« modely předváděny na kolejovém oválu umístěném přímo v pavilonu. V provozu budou tři parní lokomotivy a možná i jedna motorová (s bateriovým pohonem).

Provoz uvedených modelů zajišťuje brněnská firma DRAH-servis, která se zabývá renovacemi historických vozidel městské hromadné dopravy a modelovými zahradními a parkovými železnicemi, spolu se Spolkem moravských parkových drah v Brně.

K blízkosti těmto skvostům jsme se dostali díky známosti našeho člena Jirky a taky za pomoci pana Václava Bálky.

Autor: Kamil Kyzlink

Fotogalerie: ZDE

Copyright © 2008 l Design by Smajlenka