Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

3. a 4.11.2007 Výstava v Řícmanicích

Ve snaze naše sdružení více zviditelnit a ještě více jej zapsat do povědomí lidí, jsme se rozhodli s pár členy uspořádat výstavu, tematicky zaměřenou na kolejovou dopravu a dopravu a přepravu osob. Za místo konání jsme zvolili obec Řícmanice, ležící 15km od Brna, se kterým je spojena integrovaným dopravním systémem a je snadno dosažitelná. Provozovatel místní restaurace p. Petr Lajcman nám vyšel vstříc a na 2 dny nám poskytnul prostory sálu. Každý z členů přispěl nějakým exponátem a tak jsme dali dohromady ucelený řez minulostí i současností železniční i veřejné dopravy, nejen na jihu Moravy. K vidění byly např. dobové jízdenky jak vlakové, tak i MHD, služební předpisy, grafikou vlakové dopravy, velmi zajímavé předměty zapůjčil i náš člen M. Kadlík, díky němu mohli lidé vidět parní píšťalu nehodového jeřábu, pracovní lampy, železničářské odznaky z dob dráhy císaře Ferdinanda, nebo i dobové drážní čepice a kleště průvodčího. Pozadu nezůstali ani lidé, co byli ochotni pomoci jako nečlenové. Velký dík patří panu F. Polákovi staršímu, díky němuž fungovalo největší lákadlo výstavy – modelové kolejiště a díky kterému máme i celou výstavu zdokumentovanou v podobě DVD. Své modelářské výtvory dal na obdiv i p. M. Šeda, velký železniční nadšenec a pracovník dopr. podniku ve výslužbě. Neopomeňme ani pí S. Kyzlinkovou, která vedla celé přípravy. Návštěvnost předčila naše očekávání a myslím, že jsme tímto činem rozhodně našemu sdružení ostudu neudělali. Stalo se tak, díky dobré propagaci a hlavně díky sehrané spolupráci členů OS Yore, kteří se na této akci podíleli.

Všem patří velký dík…

Autor: Kamil Kyzlink

Copyright © 2008 l Design by Smajlenka