Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

23.12.07 VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ NOVÉ RADNICI

Výstavou v sále restaurace v Řícmanicích jsme zcela jistě vešli do podvědomí spousty lidí. Ukázalo se to i tím, že ji navštívil pan Pavlas, vedoucí Stanice mladých techniků - železniční modeláři. Ten nám s neskrývaným zájmem nabídl spolupráci při pořádání akce Vánoce s Novou radnicí, jejíž už několikátý ročník v Brně probíhá. Samozřejmě jsme kývli a spolupořadatelství vzali.

V sobotu 22.12. jsme tedy ráno přijeli na radnici a chystali společně s modeláři expozici. Naše část výstavy byla sice proti "Čichnovákům" Popelkou, ale nějak se pomalu začít musí, no ne? Modeláři vystavovali dvě rozměrná kolejiště LGB a ETS, k nim ještě fragment města s tramvajemi a svépomocí vyrobenou maketou parní tramvaje Caroline. Naše expozice spočívala ve fotodokumentaci z akcí navštívených našimi členy a z exponátů z okruhu železnice. Vystavovali jsme historickou uniformu včetně čepice, signální trubku, repliku železničářských hodinek, pracovní knížku železničáře z roku 1944 a mnoho dalšího. Z novějších věcí byla k vidění expozice zabezpečovací techniky, hlavně předpisů z této oblasti, nebo jídelní lístky z vlaků EC z roku 1998. Za modely reprezentovalo sdružení putovní kolejiště TT. Na výstavě se opět kromě členů, kteří si jistě "mákli" (hlídat exponáty u takového množství návštěvníků chce pevné nervy) ukázali i důležití dobrovolníci. Za členy se vydatně snažili Ferdinand "Fredy" Polák, Libor Kokeš, Jirka Šimkůj i přes to, že se necítil dobře, Leoš Knecht a v neposlední řadě šperk našeho týmu Iva Svozilová.

Za dobrovolníky to byl malý Mirek Polák, bratr Fredyho, který v sobotu pomáhal s přípravami a celou neděli obětavě hlídal a obsluhoval naše kolejiště. Za tuto jistě únavnou práci mu patří velký dík. Dalším nepostradatelný dobrovolník byl otec Fredyho, pan Polák, který nám poskytl své služby a odvezl exponáty do Brna i zpět a mimo jiné opět, stejně jako v Řícmanicích zprovoznil kolejiště.

Pan Pavlas měl vše perfektně zorganizováno a myslím, že jsme se i díky němu a našemu členu Zdenku Otoupalíkovi, který udělal nádherné novoročenky opět kladně zapsali do mysli lidí, jimž není železnice a historie cizí.

Autor: Kamil Kyzlink

Copyright © 2008 l Design by Smajlenka