Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

22.3.2008 Velikonoční vlak "úzkokolejky" JHMD s překvapením pro děti vedený lokomotivou U46.001

Trať: Jindřichův Hradec - Černovice u Tábora a zpět
Jízdní řád
Jízdné

V ČR máme nemnoho činných, tedy provozuschopných úzkorozchodných drah. Všehovšudy 3, na kterých se provozuje pravidelná doprava a přeprava, převážně osob. Jedna se nachází v osoblažském výběžku, na česko-polském pomezí a je v majetku ČD a dvě vycházejí z Jindřichova Hradce a provozují je JHMD(Jindřichohradecké místní dráhy).Jedna vede do městečka Obrataň a další pak do Nové Bystřice. Na té do Nové Bystřice uspořádaly JHMD Velikonoční jízdu, tedy jízdu historické soupravy, kde na každé stanici, nebo přesněji větší stanici, čekali na děti Velikonoční zajíčci, kteří pro ně uchystali drobné sladkosti. Nás jako přátele historie však nezaujali zajíčci, i když dítě jsme s sebou měli, ale vlak jako takový. A protože ČD nám asi moc nefandí, neboť rychlík, kterým se akce dala stihnout posunuli v novém GVD tak,že se letos stihnout nedala, spolehli jsme se na automobil a řidičský um našeho kolegy Zdenka. Byl vynikající, neboť jsme Brno opouštěli krátce po sedmé ráno a i se zastávkou v Telči, kde jsme nabírali naši další členku, jsme před nádraží v J.Hradci dorazili krátce po čtvrt na deset. Vlak měl odjíždět v 10,měli jsme tedy čas jak se nahlásit(místa pro nás byly rezervovány),tak udělat hned v počátku dokumentaci v podobě fotosnímků. Vlak měl v čele parní lokomotivu řady U 46.001(Px 48), vyrobenou v r. 1958 Resita, pod výrobním č.1458. Za ní pak následovaly upravený celodřevěný služební vůz sloužící jako bufet a rekonstruované vozy řady Ca/ú 550 a modernější dosud užívané ázkorozchodné vozy červenobílé barvy.

Úzkorozchodné dráhy jsou zajisté zajímavé tím, že zaberou méně místa a jejich soupravy nepůsobí hromotlucky a velikášsky, oproti všem Albatrosům a Rosničkám, i když i tyto stroje mají své kouzlo, tyhle vláčky na člověka zapůsobí mile a přívětivě. Tratě vedou krásnou přírodou Vysočiny, můžete spatřit malebné stanice, kde čas jakoby se zastavil a vlastně ani vlaky tu výrazně nespěchají, ten náš se loudal po své "piditrati", funěl a vzdychal do kopců, nebo pískal radostí, když jel z kopce. V Kamenici nad Lipou, jedné z větších stanic na trati, lokomotivu dozbrojili vodou a pokračovalo se do cíle cesty, Černovic u Tábora.Jízda z Hradce trvala asi dvě a půl hodiny. Tam po krátké zastávce, kdy mašinka zapózovala pro fotografy, jsme se protáhli a poté se vraceli nazpět k J.Hradci. Posádku vlaku tvořili vesměs mladí lidé, měkteří možná mladší jako my, ale ochotní, akci měli dobře zorganizovánu, nikde nebyl zmatek a i cena jízdenky nebyla zas tak neúnosná. Dvě stovečky za krásný zážitek za to stály.
Myslím že úzkokolejky, ač jsou možná opomíjeny, mají své kouzlo a my si jich jistě budeme všímat a zachováme jim přízeň i při dalších akcích.

Jízdenka na parní vlak

Autor: Kamil Kyzlink

Fotogalerie: ZDE

Copyright © 2008 l Design by Smajlenka