Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

17.5. 100let trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice

Zvláštní vlak s lokomotivou 433.001 a vlak s 310.922
Trať:433.001 Brno hl.n. (9,05) - Skalice nad Svitavou (10,10/10.40) - Chornice (13,20/14,16) - Skalice nad Svitavou (15,20/15,58) - Brno hl.n. (16,58)
310.922 Česká Třebová (10,35) - Chornice (12,10/12,20) - Skalice nad Svitavou (13,50/14,05) - Chornice (16,45/16,55) - Česká Třebová (18,35)
Jízdní řád

Jak jistě mnozí z vlakových nadšenců, i návštěvníků našich stránek ví, parních jízd se zúčastňujem se železnou pravidelností. Někdy jede celý náš tým, někdy pouze někteří, občas vyrazí i jednotlivec na cesty...ale málokterou nostalgii si necháme ujet. Výjimkou nejsou ani výroční jízdy. Vzhledem k tomu, že počátky železnic u nás, sahají hluboko do minulosti, kdy naše úzení bylo ještě monarchií, snadno si vypočítáte, že mnohé úseky tratí, byť třeba už renovované se v dnech minulých i nadcházejících, dožívají vysokých a významných jubilejí. A k takové oslavě se nesluší přijít s prázdnou. Jako nejvhodnější dar pro trať se vždy osvědčila historická jízda. Starší generace zavzpomíná a seznámí tu mladší, jak že se kdysi cestovalo. Nejinak tomu bylo i při jízdě historické soupravy, u příležitosti 100 let trati Skalice nad Svitavou-Velké Opatovice. Celou oslavu pořádal Chornický železniční klub, který dokázal vypravit hned dva historické vlaky. Z hlavního města železnice-jak někteří znalí nazývají Českou Třebovou, vyjela souprava v čele s lokomotivou 310.922, z DKV Č. Třebová a nám taky dobře známou z akcí p. Vyhlídala z TMD. Za sebou vezla tato mašinka několik druhů vozů-jednak klasické C "Rybáky," pak vůz BDlm, v červeném nátěru, sloužící jako občerstvení a vozy starší, s plošinami na obou krajích.

Z Brna jsme spěchali vstříc my se soupravou deponovanou u nás v Brně, s lokomotivou řady 433.001, které se, asi zrovna podle oné Skalice nad Svitavou říká Skaličák. Oproti původním předpokladům nás nejelo mnoho a nepočítám-li známé a blízké co jsme vyvezli, byla to pánská jízda. Jirka s Leošem dorazili do Brna, i když vlak v Blansku zastavil, ale od ChŽK jsme měli slíbený oddíl, tak abychom jej obsadili. Jaké pozdvižení bylo na staničkách kolem koridoru, to si jistě představíte. Nic netušící lidi, co čekali na osobák, jedoucí za námi, zůstávali jako opaření a než se vzpamatovali, byli jsme o stanici dál. V Blansku k nám přistoupil náš nový člen Lukáš, železniční modelář a jeho kolega z práce a rodina našeho vedoucího Jirky-a hned bylo veselo. Vedle mě si sedla-nebo spíše já vedle ní-protože jiná možnost nebyla-sympatická paní Anička, která se odvážila svěřit se do rukou strojvůdce parního stroje a o které neopomenu říct, že je velmi příjemná, i když její názory jsou zcela daleky našim.Ale na nostalgii vždy Yorák bratra má, takže vládla pohoda. V Boskovicích mi Lukáš ukazoval jeho kolegu Jakuba Sýkoru a jeho sdružení, které vlastní funkční model oné lokomotivy 310. Ale opět nastupovat a jede se dál. Naše kupé se zpola vyprázdnilo, vlak se s námahou šplhá do vrchů u Šebetova, kde jsme v protisměru potkali onu 310.922. Kromě ní, tam dvě slečny v dobovém oblečení prodávaly pivo, jako se to kdysi na stanicích dělalo a cestující od vlaku vozila bryčka s koněm. Konečně jsme dorazili do Chornice, kde měli Skaličák otáčet ruční točnou. Nejdříve však otáčeli předsedu ChŽK a sním běhali dva po obvodu točny jako veverušky. Ale 80t těžký Skaličák není lehký předseda- s tím se trápili všichni chlapi než ho otočili kotlem do Skalice. Ale povedlo se a my vyrazili ku cestě zpět. V Šebetově jsme opět potkali "třista desinu," v jejich jídelním voze si dali párek a slíbili si, že v Telči se určitě ukážem a rozjeli se každý svou tratí. V Boskovicích nás vítal pan předseda celého našeho sdružení, má to z jeho penzionku kousek a tak se přišel podívat, jestli nepácháme nějaká alotria. No a naši cestu jsme zakončili v Blansku v hotelu Hejč, zatímco vlak pokračoval k Brnu.Ona totiž neslavila jen trať.své narozeniny měl i náš člen Leoš, i když ten je o hodně mladší než ta trať...

Autor: Kamil Kyzlink

Fotogalerie: ZDE

Copyright © 2008 l Design by Smajlenka